car1

การแต่งกระบะแบบ off Road

July 8, 2016 admin 0

การแต่งรถกระบะที่มีขนาดสูงหรือเป็นการแต่งที่เรียกว่า off road จะนิยมแต่งกันมากโดยเฉพาะต่างประเทศแถบที่มีการแต่ง off road กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นประเทศ ซาอุดิอาระเบีย เพราะเป็นประเทศที่มีทรายค่อนข้างเยอะ ข้อดีของรถที่แต่งแบบ off road นั้นคือสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ขรุขระ หรือทางที่โดยกระแสน้ำตัดขาย รถพวกนี้จะมีแรงส่งตัวเองมากกว่ารถปรกติ อีกทั้งยังสามารถปีป่ายหรือใช้เส้นทางในการขึ้นเขาที่มีความสูงได้แบบสบาย ส่วยการแต่งรถสไตล์ off road นั้นจะค่อนข้างที่จะเปลืองงบประมาณมากกว่าแต่งแบบปรกตินะครับ เรื่องของเครื่องยนต์ที่ต้องเปลี่ยนให้ โช๊คอัพต้องใช้ตัวที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงต่อการกดกระแทกหากโช๊คอัพที่ใช้นั้นด้อยคุณภาพรถของคุณก็อาจจะไปข้างหน้าต่อไม่ได้ ปัจจัยหลักๆของรถ off […]